مارس 17, 2018

گفتگو با فارسی آموز خانم دریا بالوانوویچ

گفتگو با فارسی آموز خانم دریا بالوانوویچ در حال حاضر ده ها نفر از جوانان بلاروسی با انگیزه های مختلف مشغول فراگیری زبان فارسی می باشند. قصد داریم در گفتگوهایی با چند تن از این […]
مارس 14, 2018

فارسی در مجارستان

فارسی در مجارستان تا درون سرزمین خویش به زبان مادری، فارسی چون شکر، سخن می‌گوییم لذت سخنگویی بدین زبان را که به قولی از حضرت رسول اكرم (ص) یکی از زبانهای اهل بهشت است نمی‌دانیم. […]
فوریه 28, 2018

پیشینه ایران‌شناسی در آلمان

پیشینه ایران‌شناسی در آلمان ایران‌شناسی درآلمان پیشینه‌ای طولانی و درخشان دارد؛ تا جاییکه می‌توان پژوهشگران آلمانی را در شمار پرکارترین و تحقیقات و تألیفات آنان را در زمره پربارترین پژوهشهای ایران‌شناختی در جهان بحساب آورد. […]
فوریه 26, 2018

ایران‌شناسی در ایتالیا

پیشینه ایران‌شناسی در ایتالیا از دوره اشکانیان تا امروز روابط سیاسی و تجاری میان دو كشور ایران و ایتالیا كمابیش برقرار بوده است. آثار نویسندگان رومی بخش بزرگی از مآخذ كهن درباره ایران را تشكیل […]