برگزاری دوره تربیت مدرس زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
ژانویه 25, 2019
مطلب آزمایشی 1
آوریل 25, 2019

مدرسه فارسی سینا که به مجتمع آموزشی سینا نیز معروف است، فعالیت خود را در سال 1993 میلادی بصورت تدریس فارسی و تکدرس های ریاضی و علوم در ساختمان کوچکی در تقاطع خیابان شپرد و خیابان واردن آغاز نمود

این مرکز در سال 1996 میلادی، فعالیت خود را در ساختمان بزرگتری واقع در خیابان یانگ در پلازایی که امروزه به پلازای ایرانیان معروف است از سر گرفت و این باربا تعداد کلاس های بیشتر و اضافه نمودن دروس انگلیسی، فرانسه، هنر نقاشی وخوش نویسی ، دانش آموزان بیشتری را به خود جذب کرد. تا آنجا که پس از کمتر از 2 سال نیاز به محل بزرگتری داشت

در سال 1998 میلادی با اخذ مجوز رسمی از آموزش و پرورش ایران، نه تنها به کار تدریس تکدرس های فارسی، انگلیسی، فرانسه، ریاضی، علوم، هنر، و موسیقی ادامه داد بلکه تدریس کلیه دروس مدارس ایرانی را طبق برنامه های آموزش و پرورش ایران آغاز نمود و دانش آموزان قادر به دریافت کارنامه ی رسمی و معتبر ایرانی گشتند

اکنون با بیش از بیست سال فعالیت در زمینه های مختلف آموزش و پرورش، مدرسه فارسی سینا مفتخر به ادامه فعالیت های آموزشی خود بوده وعلاوه برآن با تدریس و ارائه کردیت دروس دبیرستانی کانادا، با جمعیتی بیشتر، محلی بزرگتر، مجهزتر و کادری مجرب تر به کار خود ادامه می دهد