آموزشی جلسه دوم فارسی خانم مدرسی
آوریل 26, 2019
برگزاری دوره تابستانی آموزش زبان فارسی در تهران
ژوئن 12, 2019

دوره آموزش تربیت مدرس فارسی به غیر فارسی زبانان در تهران

 

مرکز زبان تهران

با همکاری «مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی قلم » و «انجمن دوستداران ایران»

برنامه ی دوره ی تربیت مدرس زبان فارسی به غیرفارسی زبانان

1 آواشناسی زبان فارسی

(2 ساعت)

2 تدریس عملی مهارت خواندن

(4 ساعت)

3 روشهای تدریس زبان

(6 ساعت)

4 روش تدریس ارتباطی

(6 ساعت)

5 تحلیل گفتمان و کاربردشناسی در آموزش زبان

(2 ساعت)

6 تدریس عملی مهارت نگارش

(4 ساعت)

7 ساخت زبان فارسی

(6 ساعت)

8 آموزش فرهنگ و ادبیات فارسی

(2 ساعت)

9 تدریس عملی مهارت های گفت و شنود

(4 ساعت)

10 آزمون سازی

(6 ساعت)

 

مدت زمان دوره: یک ماه                  شروع دوره:  تیرماه 98                    شهریه دوره: 400 هزار تومان

✅  جذب شرکت کنندگان جهت تدریس در شعب “مرکز زبان تهران”، “دانشگاه مذاهب اسلامی”، “آکادمی آموزش زبان فارسی ایرانیان” و “انجمن دوستداران ایران” در شهرها و کشورهای مختلف

✅  ارائه ی گواهی معتبر شرکت در دوره

? مرکز زبان تهران

چهار راه ولیعصر/ابتدای مظفر شمالی                           ?+982166406705                     ?+989193503876

? کانال تلگرام مرکز زبان                                                                                       ✅ @tlanguagecenter

? اینستاگرام:                                                       https://instagram.com/_u/tehran_language_center

? ارسال پیام در تلگرام:                                                                                                      ✳️ @tehranlc

✅ سایت آکادمی بین المللی آموزش زبان فارسی قلم                                              www.qalampersianlanguage.com